Ogólne Warunki Handlowe (OWU)

§ 1 Definicje

W ramach niniejszych OWH termin "Użytkownik" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z witryny Autobing (zwanej dalej "Autobing").

§ 2 Dostęp i korzystanie z witryny

Autobing to baza danych z ogłoszeniami o sprzedaży nowych lub używanych pojazdów od osób trzecich. Korzystanie z witryny jest bezpłatne. Autobing zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do określonych obszarów witryny lub całej witryny bez uprzedniego powiadomienia.

§ 3 Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszystkie treści na stronie są własnością Autobing lub są używane za zgodą odpowiednich właścicieli praw. Powielanie, dystrybucja, transmisja, przechowywanie lub użycie takich treści bez uprzedniej pisemnej zgody Autobing jest surowo zabronione.

§ 4 Ochrona danych

Autobing szanuje prywatność swoich użytkowników. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników są określone w naszej Polityce prywatności.

§ 5 Wyłączenie odpowiedzialności

Autobing udostępnia stronę i wszystkie treści "tak, jak są" i "tak, jak są dostępne". Autobing nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opuszczenia na stronie ani za szkody wynikłe z korzystania ze strony.

§ 6 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Wszelkie spory wynikające z lub związane z tymi OWH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Sądem właściwym jest Dortmund.

§ 7 Zmiany w OWH

Autobing zastrzega sobie prawo do zmiany tych OWH w dowolnym momencie. Zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej i uważane za zaakceptowane, jeśli użytkownik będzie nadal korzystać ze strony po opublikowaniu zmian.

§ 8 Postanowienia końcowe

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tych OWH są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

Te ogólne warunki handlowe zostały ostatnio zaktualizowane: [19.07.2023]

 

Damit wir unsere Webseiten für Sie optimieren und personalisieren können würden wir gerne Cookies verwenden. Zudem werden Cookies gebraucht, um Funktionen von Soziale Media Plattformen anbieten zu können, Zugriffe auf unsere Webseiten zu analysieren und Informationen zur Verwendung unserer Webseiten an unsere Partner in den Bereichen der sozialen Medien, Anzeigen und Analysen weiterzugeben. Sind Sie widerruflich mit der Nutzung von Cookies auf unseren Webseiten einverstanden?(mehr dazu)
Cookie-Entscheidung widerrufen